Nätverket mot cancer skriver i veckans blogg att vi behöver såväl modigt ledarskap som digitala stödsystem om fler ska överleva cancer i framtiden. Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer, trycker på vikten av tidig upptäckt för bättre behandlingsresultat och ökad överlevnad. Hon skriver också att vi alla måste ta vårt ansvar och ta våra symtom på allvar trots att vården just nu är hårt prövad.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Tidig upptäckt – på liv och död!

Margareta Haag

Varje år får ca 63 000 personer en cancerdiagnos i Sverige och cancer är den näst vanligaste dödsorsaken. Vi är idag mitt uppe i en pandemi. Såväl människor som våra system testas svårt. I tider som dessa är det en stor utmaning att inte glömma andra sjukdomar än covid-19. Men det måste vi orka för att klara av framtiden – även efter pandemin.

Redan 2018 visade Marcela Ewing, forskare och verksamhetsutvecklare RCC Väst i sin avhandling att av de patienter som fick cancer hade 87 procent sökt i primärvården vid minst ett tillfälle året innan de fick sin diagnos. Både antalet besök och antalet sjukdomar och symtom, i form av diagnoskoder, steg samtidigt till 50-100 dagar före diagnosen. Detta tyder på att det finns varningssignaler i primärvården som om de togs i beaktande skulle kunna hjälpa till att upptäcka cancer tidigare. Med utgångspunkt från sina resultat tog Marcela Ewing fram ett riskvärderingsinstrument över de kombinationer som var förenade med cancerdiagnos. Ett exempel är personer med änd- och tjocktarmscancer som om den upptäckts tidigt har en överlevnad efter fem år på 99 procent. Dröjer diagnosen, så att patienten hinner få en spridd cancer, sjunker femårs-överlevanden till 30 procent. Här finns stora vinster för såväl individ som samhälle!

För att implementera och börja använda nya verktyg krävs såväl nya arbetssätt som politisk vilja med ett modigt ledarskap. Willie Hamilton, professor i diagnostik i primärvården, Exeter University, Storbritannien, presenterade på årets Världscancerdag den 4:e februari hur man i Storbritannien tagit fram ett verktyg och implementerat det. Han tryckte särskilt på vikten av politiskt ledarskap och vilja hos den medicinska professionen att implementera och använda den här typen av stöd. Det brittiska kliniska stödsystemet är utvärderat och visar på mycket goda resultat. Det bygger på ett datasystem med kartlagda cancersymtom, där alla symtom summeras ihop med cancerrisker och om en patient kommer över 2% så triggar systemet en varning hos läkaren. Låter enkelt men än finns det inte i Sverige.

Vi vet att en tidig diagnos kan ge bättre möjlighet till bot och vi har sett alltför många som dör för att de inte fått vård i tid. Enligt WHO kan mellan 30-50% av cancer fall förhindras att utvecklas tack vara sund livsföring och tidig upptäckt. Så tillsammans med politisk vilja och bättre diagnosstöd behöver också vi patienter ta våra symtom på allvar. Därför agerar nu Nätverket mot cancer och uppmanar alla som har symtom att #VågaSökaVård – ta symtomen på ALLVAR och våga sök vård i tid! Det finns sätt att både hålla avstånd och komma till vården i tid.

Margareta Haag är ordförande i Nätverket mot cancer som är  medlem i Forum för Health Policy. Nätverket mot cancer består av 11 medlemsföreningar som samlar närmare 30 000 cancerpatienter och närstående i Sverige.

Läs mer:
Årets patientpris gick till Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad Läs mer här >>>
Blogginlägg av Jessica Dahlin, Patienten som nominerade mottagningen Läs blogginlägget här >>>