Forums blogg är tillbaka! Idag skriver Catharina Barkman, projektledare  för Forum för Health Policy och tidigare innovationsdirektör i Stockholms läns landsting, om julklappsönskningar år 2020 och behovet av innovation i hälso- och sjukvården med anledning av det seminarium vi arrangerar den 7 mars.

Trevlig läsning!

Tricorder – årets julklapp 2020?

Catharina Barkman

Den kanske inte ser ut som den vi såg i Star Trek, men den kan ställa en diagnos inom bara några minuter!

När jag i julas fick frågan av MedTechMagazine vad jag önskar mig i julklapp blev svaret en tricorder! Än så länge blir den dock svår att hitta i handeln. Uppfinningen har vunnit höga betyg men måste genomgå fler tester och få ett medicinskt godkännande innan den kan användas i praktiken. Enligt specifikationerna innehåller apparaten, som kan hanteras av vem som helst, en EKG-sensor som fästs vid bröstet, ett digitalt stetoskop, en spirometer för att mäta lungkapacitet samt en fingersond som mäter glukos, antalet vita blodkroppar och andra blodprov.

Andra digitala sjumilasteg fungerar redan men är inte införda i Sverige.
Varför finns till exempel inte digitala remisser överallt eller modern realtidsövervakning?

I ett blogginlägg tidigare i år skriver Carolina Wallenius om universitetssjukhuset Johns Hopkins som använder teknik med inspiration från NASA. Sjukhusets enheter är utspritt på olika geografiska platser som övervakas från ett högteknologiskt kontrollcenter. På så sätt kan man snabbt vidta åtgärder för att minska väntetider på akuten och förbättra tillgången till vårdplatser, eller för att omdisponera personella resurser.

Detta är bara några exempel på den fantastiska tekniska utvecklingen som pågår tack vare forskningen men framför allt tack vare innovativa människor.

FN-organet World Intellectual Property organisation jämför, tillsammans med den franska ekonomihögskolan INSEAD och Cornell University i USA, länders innovationskraft. Schweiz toppar listan som det mest framgångsrika europeiska landet vad gäller innovation och utveckling inom alla branscher. Därefter kommer Sverige, följt av Nederländerna, USA, Storbritannien och Danmark.

I EU:s mätning vad gäller digitalisering av offentliga tjänster, hamnar Sverige på tredje plats tätt följt av Nederländerna. Norge och Danmark toppar. I en internationell undersökning om öppendata från slutet av 2015, faller Sverige från plats åtta år 2013 till plats 27 år 2015. Inte direkt en innovationsmätning, men väl en jämförelse av hur länder använder digitalisering för ökad transparens i samhällsfunktioner.

Sverige ligger alltså bra till vad gäller innovation i samhället i stort, men håller vi på att tappa mark när det gäller digitalisering av offentliga tjänster och hur står det till med innovation i sjukvården?

Starkare fokus på innovationskraft i hälso- och sjukvården är nödvändigt för att hantera svensk sjukvård, med kostnader som ökar samtidigt som antalet vårdtillfällen minskar. Med hjälp av innovation kan vi lösa utmaningen med vårdköer där över 100 000 människor står i kö.

Vi kan alltid förbättra förutsättningarna för innovation i svensk hälso- och sjukvård och måste både dela med oss av våra kunskaper och lära av andra.

Forum för Health Policy har som syfte att stimulera till utveckling och innovation i hälso- och sjukvård och omsorg. Därför är vi särskilt glada över att få bjuda in er till årets mest spännande seminarium på temat Innovation, i samarbete med Schweiz och Nederländerna.

Genom att lära av varandra rör vi oss framåt och kanske blir Tricordern årets julklapp år 2020?!