Start – Almedalen 2019
Start IngerRos
Start 8
Start workshop2019

What we do

What we do
Forum for Health Policy (Forum) is a Swedish think tank. Forum serves as a neutral platform where policymakers, researchers and health care providers meet to discuss and analyse important issues concerning the Swedish health care system. With a strong international perspective and focus on the patient experience, the aim is to stimulate innovation, contribute to new ideas, and assist policymakers and politicians with knowledge and possible policy options. The Forum is steered by its partner organizations working in Swedish health care, elderly care and life science.
Läs mer

Aktuellt

E-hälsa i Australien – en vidsträckt utmaning!

E-hälsa i Australien – en vidsträckt utmaning!

Michel Silvestri på E-hälsomyndigheten har nyligen varit i Australien för att ta del av de... Read More
En perfekt patient eller en person med psykisk ohälsa?

En perfekt patient eller en person med psykisk ohälsa?

19-10-11 Forum för Health Policy har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården. I da... Read More

Framtidens hälso- och sjukvård, Workshop 8 oktober 2019

Det finns en rad kända utmaningar i hälso- och sjukvården, som långa köer, otillräcklig sa... Read More

Om oss

Bli Medlem

Psykisk ohälsa

What we do