Digitalisering i Primärvården
– Kan digitaliseringen göra primärvården mer patientfokuserad? Och mer effektiv? 

Flera utredningar har återkommande lyft vikten av en stärkt primärvård för att klara framtidens utmaningar. Men hur ska det gå till i praktiken? Vilken roll kan digitaliseringen spela?

Tid: Onsdag 16 november 2016 kl. 13–17
Plats: Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1K

I januari 2017 publicerades en artikel på temat, författad av Vivian Vimarlund, en av forskarna i Forums forskarnätverk. Läs den här.

Följ länkarna nedan för att ladda ner presentationerna från workshopen. 

Program

13.00 – 13.15  Inledning (bakgrund, syfte, agenda)
Thorbjörn Larsson och Catharina Barkman, Forum för Health Policy

13.15 – 13.30 Värdet av digital teknik i den svenska vården
Oscar Boldt-Christmas, McKinsey

ed-g48b3675

13.30 – 14.15 Technology in primary care, Israel
Nicky Lieberman, Clalit Health Fund, Israel

ed-g48b3654

14.15 – 15.00 Öppen diskussion
med Nicky Lieberman och Oscar Boldt-Christmas

15.00 – 15.30 Paus och fika 

15.30 -16.00 Stockholms Läns Landsting och Östergötland
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd SLL och Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör region Östergötland

ed-g48b3664 ed-g48b3672

16.00 – 16.15 Min Doktor
Charlotta Tönsgård, VD Min Doktor

edg48b3705

16.15 -16.30 Pilotprojekt i region Halland
Kjell Ivarsson, primärvårdschef Region Halland

ed-g48b3659

16.30 – 17.00 Kommentarer, diskussion och återkoppling