För att möta ökade volymer och klara den långsiktiga personalförsörjningen måste hälso- och sjukvården lyckas med att rekrytera och behålla nya medarbetare.

Hur skapas en attraktiv arbetsplats för en ny generation vård- och omsorgspersonal? Vilka förväntningar och önskemål har de? Hur skapas karriärvägar och möjligheter till vidareutveckling? Bör hälso- och sjukvården organiseras annorlunda? Hur påverkar kulturen? Hur bryts gamla strukturer?

Detta var några av frågorna som diskuterades när Forum för Health Policy den 3 november höll seminariet
Ung och Anställd i Vården”.

I panelen deltog;
Angelica Kron, nyutexaminerad sjuksköterska som nu arbetar på Stockholms sjukhem.
Magnus Göransson, som arbetar med det nationella planeringsstödet på Socialstyrelsen.
Maria Ehlin Kolk, ledamot i SYLFs (Sveriges Yngre Läkares Förening) styrelse med ansvar för utbildningsfrågor.
Gunilla Björling, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet på Röda Korsets högskola.
Hammad al-Saaid, grundare av Riddarens vårdcentral.
Lars Dahlberg, arbetsgivarstrateg på SLL Personal och Utbildning.

Diskussionen visade bland annat på behov av bättre handledning, möjligheter till vidareutveckling inom yrket, mer inflytande att utveckla det dagliga arbetet, en mer teambaserad vård  och fungerande IT-system. Vikten av gott ledarskap på alla nivåer var ett återkommande tema. En av paneldeltagarna framhöll att bilden av att unga ”hoppar runt” i vården för att höja lönen faktiskt ofta handlar om man vill byta chef. En annan paneldeltagare, Hammad al-Saaid, ung läkare, startade en egen vårdcentral efter att ha tröttnat på landstingets tröga IT-system, bristande fokus på patienterna och det stora motståndet till att driva på utvecklingen som anställd.

Stockholms läns landstings HR-strateg Lars Dahlberg informerade om flera pågående arbeten för att förbättra arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna, bl.a. en kompetensutvecklingsmodell. Vårdförbundet Students ordförande, Viviana Lundberg, deltog i publiken och berättade om ett nytt initiativ där de olika professionernas studentorganisationer kommer att träffas för att samarbeta och lära av varandra.

Vi ställde några frågor till Angelica Kron, nyutexaminerad sjuksköterska som sedan juli arbetat heltid på Stockholms sjukhem:

Finns det något chefer och ledare i vården kan börja med redan idag för att skapa en attraktivare arbetsplats?

Engagerat ledarskap, god bemanning och schemaläggning som ger utrymme för återhämtning är något jag tycker är viktigt i skapandet av attraktiva arbetsplatser. Som nyutexaminerad lägger jag även stor vikt i tydligt ledarskap. Ledarskapet bör i första hand förmedlas genom chefer som engagerar sig och inger en känsla av delaktighet i teamet kring patienterna. 

Tror du att den yngre generationen har en annan syn på organisationen och relationen mellan de olika yrkesgrupperna i vården?

Jag tror att yngre generationer är mer frispråkiga och mindre berörda av gamla hierarkier som tidigare rått inom vården. Patienten står i centrum och då gäller det att samarbeta på ett öppet och kommunikativt sätt. Vi lever i en samtid där utvecklingen går fort vilket inte är ett hinder för den yngre generationen. Ända sedan jag började skolan har jag behövt hålla mig uppdaterad på vad som är aktuellt och hela tiden fått förhålla mig till att det som är nytt idag kan vara gamla nyheter imorgon. 

Vad har du för förhoppningar kring din egen framtid i hälso- och sjukvården? Är starta eget något som lockar?

Jag trivs med att jobba tillsammans med andra professioner och att få känna delaktighet i ett team. Just nu passar det mig bra att vara anställd men i framtiden kan det mycket väl vara så att jag står på egna ben och driver eget!