Politikersamtal 29 september

Politikersamtal 29 september

Inför valet 2018 arrangerade Forum för Health Policy en viktig politisk framtidsdiskussion om vården och omsorgen, där en representant från varje parti medverkade. Tid: 29 augusti klockan 15.00-17.00 med efterföljande mingelPlats: City Life Konferens och möten,...
Måste det gå så långsamt?

Måste det gå så långsamt?

Ny teknik är nödvändig för att klara framtida utmaningar inom både vård och omsorg. Inte minst kommer de demografiska förändringarna med en allt äldre befolkning kräva nya tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen. Men trots att ny teknik redan finns tillgänglig i stor...
Är det på riktigt?

Är det på riktigt?

Värdebaserad vård har blivit ett omdiskuterat begrepp. På Akademiska Sjukhuset i Uppsala är patientsamverkan en central fråga i arbetet med värdebaserad vård. Det behövs ett paradigmskifte med nytänkande som handlar om patienternas delaktighet och inflytande. Det...
Läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården

Läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården

Den 2 oktober arrangerar Forum för Health Policy en workshop om vård online. Under eftermiddagen bjuder vi in till en strategisk diskussion mellan vårdgivare, som på olika sätt erbjuder vård på distans, forskare, patientrepresentanter och företag för att diskutera...
Ingen effektiv vård utan förtroende

Ingen effektiv vård utan förtroende

2016 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en rapport om befolkningens upplevelse av vården, baserad på the Commonwealth Funds årliga internationella studie om tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården i 11 olika länder. Studien visade bland...