Värdebaserad vård har blivit ett omdiskuterat begrepp. På Akademiska Sjukhuset i Uppsala är patientsamverkan en central fråga i arbetet med värdebaserad vård. Det behövs ett paradigmskifte med nytänkande som handlar om patienternas delaktighet och inflytande. Det menar Morten Kildal, överläkare och en av de ansvariga för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, i det första av två inlägg på temat värdebaserad vård. Del två, som vi publicerar i oktober, belyser vikten av uppföljning med kvalitetssäkrad data.
Trevlig läsning!

Är det på riktigt? Om värdebaserad vård och patientsamverkan

Morten Kildal

Framtidens hälsa- och sjukvård handlar om samverkan i team där experter möts och där även patienten betraktas som en av dessa experter – på sin sjukdom och på erfarenheter av hur vården fungerar för dem. Frågan är hur vi i sjukvården ser till att patientsamverkan blir på riktigt?

Under ett seminarium i Almedalen med temat ”Den delaktiga patienten” beskriver Emma Skoglund hur hon upplevt sin resa genom vården. Emma har själv drabbats av bröstcancer och hjärntumör i ung ålder och är idag aktiv i Ung cancer.  ”Jag tror starkt på att man utvecklar och formar vården bäst tillsammans med patienterna. Jag som patient är expert likväl som till exempel läkaren – bara på olika områden. Men när vi pratar om patientsamverkan och patientdelaktighet kan jag inte låta bli att ställa mig frågan är det här på riktigt? Eller pratar vi bara om det för att det ska låta bra?” Seminariet var ett av tre seminarier som Akademiska sjukhuset arrangerade om värdebaserad vård.

Sara Riggare, en av få patientrepresentanter som är med på Dagens Medicins maktlista, konstaterade att bara i vart tredje seminarium med patientfokus fanns det patientrepresentanter med i panelen under årets Almedalsvecka. Hennes perspektiv är att vi i Sverige inte är vana vid att ta patientens röst på allvar och att patientrepresentanter i paneler ofta blir en sorts gisslan som endast involveras i slutet av en lång diskussion.

På Akademiska sjukhuset är patientsamverkan en central fråga i det fortsatta arbetet med värdebaserad vård. Paradigmskiftet där vi behöver tänka om och tänka nytt handlar om patientdelaktighet och patientinflytande. När det gäller det praktiska sätt vi jobbar med värdebaserad vård är det snarare ett ”back to basics” där vi försöker skapa förutsättningar för att de tvärprofessionella teamen tillsammans med patientrepresentanter skall få både möjligheter, mandat och stöd i förbättringsarbetet. Sedan handlar det om att ha tillit till dessa experter, medarbetare och patienter, och att det är de som gemensamt driver förbättringsarbetet.

Vi behöver dessutom kvalitetssäkrade data som, på ett helt annat sätt än idag, mäter både patientupplevelsen av vården och hur det går för patienterna. Utan fakta blir förbättringsarbetet och styrning och ledning av sjukvården svårt och vi riskerar att tappa patientfokus. Hans Rosling har beskrivit betydelsen av detta för medborgare och beslutsfattare på ett fantastiskt sätt i boken ”Factfullness” – om du inte har läst den – gör det!

Det känns dock bra att patientrepresentanter som Emma Skoglund är tydliga: ”Min farhåga är att vi patienter kommer få lov att kämpa för att ses som experter, men det är en kamp jag i så fall gärna tar”.

Låt oss göra gemensam sak och ytterligare förbättra en sjukvård som ligger i topp vad gäller medicinska resultat men som ännu inte hittat formerna för patientsamverkan – och att vi gör det på riktigt.

 

Morten Kildal blev 2014 ansvarig för införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han delar idag sin tid mellan strategiskt ledningsstöd inom värdebaserad vård och kliniskt arbete på Brännskadecentrum, där han är överläkare. Morten är docent i plastikkirurgi och ett forskningsfokus har varit att ta fram nya sjukdomsspecifika mätinstrument för att bättra kunna utvärdera hur det går för brännskadepatienter på kort och lång sikt.