Låt unga patienter vara med att styra morgondagens vård

Låt unga patienter vara med att styra morgondagens vård

Förra året publicerade vi blogginlägget Cancerbaksmällan – unga missnöjda med eftervården, skrivet av Erik Fransson från Ung Cancer. I inlägget lyftes Ung Cancers krav på att alla som diagnostiseras med cancer måste få en individuell plan för rehabilitering. I dagens...
The Economist om värdebaserad vård i Sverige

The Economist om värdebaserad vård i Sverige

Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level I rapporten ”Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level” analyserar The Economist arbetet med värdebaserad vård i Sverige, med utgångspunkt i 11 djupintervjuer med experter inom området;...
Öka vårdkvaliteten och spara miljarder – ja det går faktiskt!

Öka vårdkvaliteten och spara miljarder – ja det går faktiskt!

Den traditionella vården behöver avlastas med nya arbetssätt och digitala hjälpmedel. Allra störst effekt får man genom att möta behoven hos de individer som har frekvent kontakt med vården. Individanpassade digitala lösningar, i kombination med en nära och trygg...
Dags för en mer kompetensstyrd och resursoptimerad psykiatri

Dags för en mer kompetensstyrd och resursoptimerad psykiatri

I onsdags höll Forum för Health Policy en stor workshop på temat Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden? Nära 100 personer deltog; politiker, tjänstemän, vårdgivare, patienter, företag, forskare och experter. Presentationer om utmaningar och goda exempel varvades med...