Låt unga patienter vara med att styra morgondagens vård

ErikFransson
2019-03-27 Förra året publicerade vi blogginlägget Cancerbaksmällan – unga missnöjda med eftervården, skrivet av Erik Fransson från Ung Cancer. I inlägget lyftes Ung Cancers krav på att alla som diagnostiseras med cancer måste få en individuell plan för rehabilitering. I dagens inlägg berättar Erik om ett utvecklingsprojekt som Ung Cancer nu driver tillsammans med Innovationsplatsen vid Karolinska sjukhuset. Projektet syftar […]
Läs mer

The Economist om värdebaserad vård i Sverige

Skärmavbild 2019-03-25 kl. 13.57.51
Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level I rapporten ”Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level” analyserar The Economist arbetet med värdebaserad vård i Sverige, med utgångspunkt i 11 djupintervjuer med experter inom området; hälsoekonomer, vårdgivare och beslutsfattare. Bland de intervjuade finns Forum för Health Policys ordförande Peter Graf, som även är VD […]
Läs mer

Öka vårdkvaliteten och spara miljarder – ja det går faktiskt!

ChristerRosenberg
2019-03-22 Den traditionella vården behöver avlastas med nya arbetssätt och digitala hjälpmedel. Allra störst effekt får man genom att möta behoven hos de individer som har frekvent kontakt med vården. Individanpassade digitala lösningar, i kombination med en nära och trygg vård- eller omsorgkontakt, är vägen framåt. Det skriver Christer Rosenberg, specialist i allmänmedicinen, i dagens blogginlägg.  […]
Läs mer

Dags för en mer kompetensstyrd och resursoptimerad psykiatri

LindavonPaschen
2019-03-15 I onsdags höll Forum för Health Policy en stor workshop på temat Psykisk ohälsa – hur vänder vi trenden? Nära 100 personer deltog; politiker, tjänstemän, vårdgivare, patienter, företag, forskare och experter. Presentationer om utmaningar och goda exempel varvades med diskussioner i grupp. Samtliga presentationer från eftermiddagen finns tillgängliga på vår hemsida. Vi kommer även att lägga upp en film från eftermiddagen. […]
Läs mer

”We get by with a little help from our friends”

FredrikLindencrona
2019-03-08 Nästa vecka arrangerar Forum för Health Policy en stor workshop på temat psykisk ohälsa– något som allt fler drabbas av, såväl yngre som äldre. Under 2015 uppgick kostnaderna för den psykiska ohälsan, direkt och indirekt, till nästan 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Fredrik Lindencrona är styrgruppsordförande för International Initiative for Mental Health Leadership – ett internationellt och tvärsektoriellt nätverk […]
Läs mer

Kan en personcentrerad vård påverka kompetensförsörjningen positivt?

d22bbfb6-9b3a-4c26-be05-a78c14b9e250
2019-03-01 I onsdags publicerade vi ett blogginlägg om hur viktigt ett personcentrerat arbetssätt är för patientens upplevelse av vården. Idag skriver Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, om hur ett inkluderande och processrelaterat arbetssätt är minst lika viktigt för vårdens medarbetare, då det synliggör kompetens och går hand och hand med professionernas yrkesetiska koder. Kanske är ett sådant arbetssätt till och med avgörande för […]
Läs mer