Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level

I rapporten ”Value-based healthcare in Sweden: Reaching the next level” analyserar The Economist arbetet med värdebaserad vård i Sverige, med utgångspunkt i 11 djupintervjuer med experter inom området; hälsoekonomer, vårdgivare och beslutsfattare. Bland de intervjuade finns Forum för Health Policys ordförande Peter Graf, som även är VD för Tiohundra i Norrtälje.

Ladda hem rapporten genom att klicka på bilden >>>