Den psykiska ohälsan, med besvär som oro, ångest och sömnproblem, har ökat kraftigt under de senaste tjugo åren. Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. 200 000 unga söker vård idag för psykisk ohälsa. Allvarliga sjukdomar och diagnoser har däremot legat stabilt och inte ökat, men frågan är om sjukvården använder all aktuell kunskap i vården av svåra tillstånd. Psykisk ohälsa drabbar individen men även samhället i form av sjukskrivningar och belastning på hälso- och sjukvården. Under 2015 uppgick kostnaderna för den psykiska ohälsan, direkt och indirekt, till nästan 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Vilka är de största problemen idag, vilken roll har hälso- och sjukvårdssystemet och hur kan vi förbättra den psykiska hälsan?

Den 13 mars bjöd Forum för Health Policy in politiker, tjänstemän, patienter, psykiatriker och andra professioner i vården, företag och forskare för att diskutera dessa angelägna frågor. Workshopen genomfördes i samarbete med Länsförsäkringar, en av Forums medlemsorganisationer sedan 2018.

Referat från workshopen

Intervju med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som inledde workshopen:

Regeringens pressmeddelande om socialförsäkringsminister Annika Strandhälls medverkan.

Inlägg från workshopen i Medtech Magazine.

Tid: 13 mars 13.00-17.00
Plats: Länsförsäkringar, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm

Program: 
Klicka på länkarna för att komma till talarnas presentationer.

Välkomna
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy

Socialförsäkringsministern om den psykiska ohälsan
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Hur mår vi i Sverige?
Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri, nationell psykiatrisamordnare

Hur påverkar den psykiska ohälsan individen, samhället och hälso- och sjukvårdssystemet?
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar

Vad vill patienten? De största utmaningarna
Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare (BISAM) Norra Stockholms psykiatri

Rundabordsdiskussioner – pass 1
Vilka är de största utmaningarna idag vad gäller prevention, behandling och rehabiliteringav psykisk ohälsa? Vad är det som inte fungerar idag?

Psykiatrin i fickan – fungerar det?
Aslak Iversen.Verksamhetschef öppenvården psykiatrin Halland
Peter Jacobsson, psykolog Region Halland
Richard Grönevall, VD Carmona

Thrive NYC – A new approach to Mental Health Policy
Gary Belkin, Department of Health and Mental Hygiene New York City (över webblänk)

Ungas beställning till samhället
Louise Aronsson, Tilia

Rundabordsdiskussioner – pass 2
Hur kan hälso- och sjukvården och omsorgen möta dessa utmaningar?
Vilka rekommendationer vill ni ge till ledande politiker och chefer, för en mer effektiv hantering av psykisk ohälsa?

Reflektioner i plenum – rekommendationer

Politiska inspel/kommentarer
Vivianne Macdisi (S) Region Uppsala
Susanne Nordling (MP) Region Stockholm
Emma Henriksson (KD), fd. Socialutskottet

Vivianne Macdisi_Susanne Nordling_Emma Henriksson

Sammanfattning och avslutning. Hur går vi vidare?
Catharina Barkman och Peter Graf, Forum för Health Policy