Ett lärande hälsosystem

Ett lärande hälsosystem

Kan lärande hälsosystem, med hjälp av ny teknik, möjliggöra en ökad personcentrering av vården? Idén med lärande hälsosystem är att uppföljningen av vården för varje patient genererar data som bidrar med kunskap om vad som fungerar för vem, när och hur.  Andreas...
Vitalis 2019 – på spaning efter den tid som flytt

Vitalis 2019 – på spaning efter den tid som flytt

Igår avslutades årets upplaga av Vitalis – Nordens ledande eHälsomässa, där aktörer från olika delar av vård- och omsorgssystemet samlas för att diskutera hur ny teknik kan nyttjas på bästa sätt. Daniel Anderberg, f.d. VD på CGM och ambassadör för Forum för Health...
Patienten i förarsätet

Patienten i förarsätet

För att skapa en personcentrerad vård bör innovationer utgå från de behov som patienter och anhöriga har. Vad händer om innovationerna tas fram av behovsägarna själva? Tillför de något nytt och kommer de kunna spridas och bli en del av klinisk vardag?  Detta är några...