Ett lärande hälsosystem

AndreasGremyrBlogg
Kan lärande hälsosystem, med hjälp av ny teknik, möjliggöra en ökad personcentrering av vården? Idén med lärande hälsosystem är att uppföljningen av vården för varje patient genererar data som bidrar med kunskap om vad som fungerar för vem, när och hur.  Andreas Gremyr, som är psykolog och doktorerar på ämnet Learning Health Systems, reflekterar i […]
Läs mer

Vitalis 2019 – på spaning efter den tid som flytt

DanielAnderbergPanorama
Igår avslutades årets upplaga av Vitalis – Nordens ledande eHälsomässa, där aktörer från olika delar av vård- och omsorgssystemet samlas för att diskutera hur ny teknik kan nyttjas på bästa sätt. Daniel Anderberg, f.d. VD på CGM och ambassadör för Forum för Health Policy, vad där och spanade! I dagens blogginlägg reflekterar han kring hur såväl Vitalis som […]
Läs mer

Patienten i förarsätet

HennaHasson
För att skapa en personcentrerad vård bör innovationer utgå från de behov som patienter och anhöriga har. Vad händer om innovationerna tas fram av behovsägarna själva? Tillför de något nytt och kommer de kunna spridas och bli en del av klinisk vardag?  Detta är några av frågorna man ställer i det nystartade forskningsprogrammet Patienten i Förarsätet vid Karolinska […]
Läs mer

Community driven healthcare builds trust and reduces costs

DougEby
2019-05-10 I Alaska har man lyckats minska antalet akutbesök med 40% och antalet sjukhusvistelser med 36%. Samtidigt har man goda kliniska resultat och mycket nöjda patienter såväl som personal. Bakom de fina resultaten står den icke-vinstdrivande, lokalsamhälles-drivna organisationen Southcentral Foundation (SCF). De 65 000 urinvånare som ingår i SCFs upptagningsområde är själva ägare av systemet och tjänsterna har utvecklats i nära samverkan med dem. […]
Läs mer

Arbetsglädje på sjukhus minskar köer och kostnader för hyrpersonal

CharlieNihlen
Hur får vi till en bra arbetsmiljö på våra sjukhus? Varför är det så hög personalomsättning på vissa håll? Varför vill inte personalen stanna kvar? I dagens blogginlägg reflekterar Charlie Nihlén kring detta, utifrån sina egna erfarenheter som läkare och verksamhetschef i vården. Han ger också några förslag på hur utvecklingen kan vändas – ett ansvar som till […]
Läs mer