I flera regioner pågår utredningar kring de framtida vårdbehoven och hur hälso- och sjukvårdssystemet kan planeras utifrån dessa. Den 15 maj bjöd Forum för Health Policy in medlemmar och forskare till ett rundabordssamtal på temat, med särskilt sikte på 2040.

Kvällen inleddes med en presentation av Birger Forsberg, medlem i Forum för Health Policys forskarnätverk och med uppdrag i Region Stockholms framtidsutredning 2040. Detta följdes av en dragning av Tobias Nilsson, chefsstrategi för Omställningen i VGR.

Framtida utmaningar som lyftes var befolkningsökningen, externa faktorer såsom miljö och migration, socioekonomiska skillnader kopplat till geografi, kompetensförsörjning och behov av en stärkt primärvård.  Några vedertagna sanningar ifrågasattes, som att sjukdomsbördan ökar (statistik visar att den faktiskt minskar men vägs upp av befolkningsökningen), att kostnader för kroniska sjukdomar ökar (kostnaden har legat konstant de senaste 17 åren) och att andelen äldre äldre (80+) kommer att stå för en stor del av kostnadsbördan.

De efterföljande diskussionerna handlade till stor del om hur de framtida behoven ska mötas – genom att skruva på nuvarande nuvarande system eller planera för något helt nytt, inte minst med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Läs Björn Arvidssons reflektioner från kvällen. Björn är framtidsspanare och Roche representant i Forum för Health Policy.

Tid: Onsdag 15 maj 2019 kl. 18.00–20.30
Plats: MSD, Gävlegatan 22, Stockholm
Värd för kvällen: MSD

Deltagare

Särskilt inbjudna:

Birger Forsberg – Region Stockholm
Tobias Nilsson – Västra Götaland

Politiker och tjänstemän:

Anders W Jonsson (C), riksdagen
Marie Morell (M), Region Östergötland

Forum för Health Policy
Peter Graf, ordförande
Catharina Barkman, kansli
Anna Forsberg, kansli
Mari Månsson, kansli

Medlemmar
Efva Lagerstedt – Tiohundra
Björn Arvidsson – Roche
Livia Holm – KRY
Kristina Ström Olsson – Länsförsäkringar
Margareta Haag – Nätverket mot Cancer
Anne Carlsson, Reformklubben
Mats Eriksson, Reformklubben
Daniel Anderberg, ambassadör

Värdar:
Magnus Lejelöv – MSD
Marie Ohrlander – MSD

Presentationer
Hälso- och sjukvård 2040 – Birger Forsberg
Omställningen i VGR – Tobias Nilsson