För att vända trenden kring psykisk ohälsa i Sverige behövs ett helhetsgrepp och nytänkande, likt det omfattande program som New York har beslutat om. Nu behövs inte fler utredningar utan initiativ och verkstad, skriver flera debattörer.

Psykisk ohälsa, med besvär som oro, ångest och sömnproblem, har ökat kraftigt under de senaste tjugo åren. Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser också den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Nästan 200 000 barn och unga vuxna lider av någon form av psykisk ohälsa enligt Socialstyrelsen. Över en miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel.