Michel Silvestri på E-hälsomyndigheten har nyligen varit i Australien för att ta del av deras arbete med en nationell vision för e-hälsa. I dagens blogg till Forum för Health Policy konstaterar Michel att Australien har lyckats växla upp tempot gällande e-hälsoutvecklingen. Insatser görs bl.a för att minska läkemedelsrelaterade återinläggningar på sjukhus samt att vårddata via My Health Record ska vara tillgänglig närhelst och varhelst den behövs, både för patient och vårdgivare.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

E-hälsa i Australien – en vidsträckt utmaning!

Michel Silvestri

Australien är ett inspirerande exempel på hur man med höga ambitioner når övergripande överenskommelser över samtliga delstatsgränser i syfte att uppnå en nationell vision för e-hälsa.

Jag besökte nyligen Australian Digital Health Agency i Brisbane och fick då träffa Steven Issa, Chief Digital Officer, och Andrew Matthews, Director, Medicines Safety Program (den senare via videolänk i Canberra). Australiens samtliga delstater och territorier har enats om en National Digital Health Strategy i sju punkter:

 1. My Health Record: Vårddata ska vara tillgänglig närhelst och varhelst den behövs, både för patient och vårdgivare.
 2. Secure Messaging: Utbyte av vårddata ska kunna ske på säkert sätt.
 3. Interoperability and Data Quality: Vårddata ska vara av hög kvalitet med ömsesidig betydelse för att kunna användas med tillit.
 4. Medicines Safety: Bättre tillgänglighet och åtkomst till recept och läkemedelsinformation.
 5. Enhanced Models of Care: Digitala modeller för vård som förbättrar tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och effektivitet.
 6. Workforce and Education: Vårdpersonal som med säkerhet och förtroende använder teknologier för e-hälsa i syfte att leverera vård och hälsa.
 7. Driving Innovation: En blomstrande hälsoindustri som levererar innovation i världsklass.

En handlingsplan har tagits fram och prioriteringar till och med 2022 är: Säkert utbyte av vårddata, tillgänglig när och var den än behövs, standardiserad så den kan delas i realtid. När det gäller nationell interoperabilitet så har den delen av handlingsprogrammet inletts bland annat med de 31 primärvårdsnätverk som täcker hela Australien.

Ett stort steg framåt är My Health Record (MyHR) som tidigare testats med frivilliga invånare, och från i år är infört för hela befolkningen. I juli 2019 hade 10 procent gjort ett aktivt val att bli avregistrerade vilket innebär att 90 procent (drygt 22 miljoner australiensare) nu är anslutna till MyHR. Vid samma tidpunkt var 16 400 vårdgivare/vårdutförare registrerade, 28 miljoner medicinska dokument uppladdade, liksom 64 miljoner läkemedelsrecept och dosordinationer. Än så länge är 75 procent av de allmänna sjukhusen anslutna till MyHR, 65 procent av de privata sjukhusen, 55 procent av alla diagnostiska laboratorier och 65 procent av apoteken. Ett verktyg för ökad användning av MyHR är Mental Health Toolkit – ebook for Healthcare Providers.

Läkemedelssäkerhet
Australien har 250 000 sjukhusinläggningar varje år på grund av  läkemedelsrelaterade problem till en kostnad av 1,4 miljarder dollar (närmare 10 miljarder kronor). Hälften av dessa fall anses undvikbara. Följaktligen finns stora vinster att göra, både ekonomiskt och humanitärt. Från och med juni 2019 omfattar MyHR även en Pharmacist Shared Medicines List (PSML), lite liknande den Nationella läkemedelslistan som E‑hälsomyndigheten har i regeringsuppdrag att driftsätta till juni 2020.

För e-recept har Australien anpassat berörda delar av regelverket, samt etablerat en teknisk arkitekturlösning, med planerad start i oktober i år. I nationella strategin ingår även Enhanced Models of Care, och där har man bland annat etablerat National Children’s Digital Health Collaborative vilket bidragit till:

 • Proof of concept för barnpatientjournal, att börja använda i en första delstat från augusti 2019
 • Co-design och harmonisering av data-set för digital havandeskapsjournal samt digitala barnhälsokontroller,
 • Nationellt business case för uppskalning av Children’s Digital Health.

Utvecklingsprojekt
För utveckling har cirka 55 miljoner kronor tilldelats bland andra följande e-hälsoprojekt :

 • Minskning av läkemedelsrelaterade återinläggningar på sjukhus
 • App för patienter med bukspottskörtelcancer
 • Utveckling av plattform för övervakning av hälso- och sjukvårdsdata i syfte att upptäcka diabetes
 • Maskininlärning/Artificiell Intelligens i syfte att förutspå sannolikheten att en patient söker akutvård.

Betydande utbildningsinsatser görs också för att sprida kunskap och användning av MyHR, hittills över 1 100 utbildningstillfällen med närmare 30 000 deltagare, varav drygt 1 000 är sjukhusläkare.

E-hälsa genom hela livet beskrivs i nationella strategin med dessa exempel:

 • En normal graviditet innebär cirka 15-20 kontakter med hälso- och sjukvården. Vårddata delat i MyHR minskar risken för förlorad information vilket ger ökad säkerhet.
 • Bland australiensisk befolkning på den enormt vidsträckta landsbygden (Australiens yta är 15 gånger Sveriges) är dödstalen vid hjärt-kärl-sjukdom 40 procent högre än i städerna. E-hälsa och digitala verktyg kan bidra till att minska denna skillnad.
 • Läkemedelsinformation via MyHR minskar risken för biverkningar och felmedicinering och därmed sjukhusinläggningar
 • 14 procent av laboratorieanalyser beställs i onödan på grund av  avsaknad av patienthistorik. Både patienter och deras läkare kommer framöver att ha tillgång till tidigare provsvar.

Det är svårt att göra rättvisande jämförelser mellan olika länders e-hälsoutveckling eftersom avgörande förutsättningar, till exempel legala, organisatoriska och finansiella, skiljer sig åt. Det är dock tydligt att Australien har lyckats växla upp tempot.

Australien, liksom Sverige, är medlem av Global Digital Health Partnership (GDHP) – en sammanslutning av 26 länder/territorier samt WHO.

Michel 1

Michel Silvestri arbetar på E-hälsomyndigheten som enhetschef inom Samordningsavdelningen.