29 juni

Två seminarier på Strand Hotel, Visby

Strandgatan 34
Lokal: Teatern

 

08.00-09.00 – Onödig administration i vården

Sammanfattning:
Forum för Health Policy presenterade en rapport där syftet är att diskutera varför administrationen i hälso- och sjukvården har ökat så kraftigt och ge konkreta exempel på onödig administration. Rapporten är baserad på inspel från olika personer som arbetar i hälso- och sjukvården, rapporter, utvärderingar, samtal med närmare 100 experter i Forum för Health Policys Hälso- och sjukvårdspodden, 400 bloggartiklar mm. En ofta återkommande reflektion i dessa är en frustration över byråkrati i vården. Under seminariet presenterarde Catharina Barkman och Lisa Aasa, Forum för Health Policy rapporten och en panel kommenterade. Panelen bekräftade att det finns stora brister i hur administration och då främst dokumentation hanteras idag – det både dubbel och trippeldokumenteras. Patientföreträdare stärkte bilden av den onödiga administrationen där ständig upprepning av sjukdomshistoria och omtag av prover är tidsödanden och skapar osäkerhet. Panelen poängterade att det finns hopp i form av bättre journalsystem men att det kräver att personal som ska använda dem också får utbildning och kunskap i hur de ska användas. Panelen lyfte också behov av bättre styrning kopplat till digital infrastruktur och standarder.

Moderator:
Helena Conning, Forum för Health Policy

Panel från höger:
Magnus Röjvall, Regional Medicinsk Chef Capio
Tomas Block, läkare, Chief Medical Officer, Cambio
Lars Rocksén, vice ordförande Läkarförbundet
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Nicklas Sandström (M), regionråd i Västerbotten

Presentation rapport Onödig administration:
Catharina Barkman och Lisa Aasa, Forum för Health Policy

 

_______________

09.30-10.30 – Styrning av hälso- och sjukvården, mer eller mindre statlig styrning 

Catharina Barkman presenterade förslag kring styrning i svensk hälso- och sjukvård, framtagna under våren. Panelen kommenterade och diskuterade, se nedan. Diskussionen i Almedalen är en del i underlaget till ny rapport om styrning som kommer att presenteras i höst. Rapporten tas fram med anledning av regeringens kommittédirektiv ”Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården”

 

Presentation:
Catharina Barkman, Forum för Health Policy

Panel från höger:
Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland
Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms sjukhem
Lars-Ingvar Johansson, vice ordförande Nätverket mot cancer
Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt näringsliv
Nicklas Sandström (M), regionråd i Västerbotten

Moderator: Helena Conning, Forum för Health Policy

Sammanfattade kommentarer från panel:

 • Martin Engström, Region Halland:
  • Stor omorganisation kan ta otroligt mycket fokus och mycket energi. Det kan absolut bli bättre, men tror vi att vi är tillräckligt redo för att kasta oss in i en enorm omorganisation så tror jag att vi är lite oförsiktiga.
  • Jag tror inte styrningen kan bara vara nationell. Regioner och kommuner fungerar olika. Samarbetet med region och kommun är mycket viktigt, och det är viktigt att vi får det samarbetet att fungerar. Har vi istället en statlig styrd vård så måste denna samarbeta med 219 kommuner och få samarbetet med 219 parter att fungerar. Det tror jag är svårt att få till.
  • Ett nationellt ”vad” och ett regionalt ”hur”.
  • Vi har ett system som är bra att värna liv och hälsa, det är det stora äventyret att förändra detta övergripande och äventyra denna styrning. Jag vill inte äventyra detta.
 • Karin Thalén, Stockholms sjukhem
  • Väldigt många kockar i soppan som bedriver vård och omsorg svårnavigerat.
  • Behöver nationella guidelines och riktlinjer och mer statlig styrning där men mindre politisk styrning längst ut i kommuner och regioner. Politisk styrning finns idag långt ut i organisationerna, men borde lägga mer mandat och tillit till patienter och utförare och arbeta med uppföljning.
  • Kommunerna bedriver så mycket vård som är viktig, men måste släppa makt åt professionerna med statlig styrning när det kommer till digitalisering etc. Finns saker vi behöver en nationell styrning för.
 • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer:
  • Har positiva erfarenheter av sjukvården, men vi behöver gemensamma lösningar. Finns inte bara olika lösningar på olika regioner, utan olika lösningar på olika sjukhus i en och samma region. Som patient måste man lära sig dessa olika lösningar själv.
  • Patienter vill ha jämlik vård överallt i Sverige. Där är vi långt ifrån. Hur löser vi det? Handlar inte bara om resurser och pengar.
  • Men de bra bitarna i sjukvården är ofta projektbaserat, när man ser goda resultat så lägger man ändå ner det efter projektet är slut.
  • Bättre att man gör specifika saker på specifika sjukhus än att man gör allt överallt. Ingen fara att vissa måste åka längre för specialistvård, men det ska vara en jämlik vård där alla patienter har samma rätt till rätt vård.
  • Vi kan ju börja med att tillämpa dem regleringar vi har, vi behöver inte nya. Vi behöver ett ramverk där patienterna får den vård de förväntar sig.
 • Lena Furmark, Svenskt Näringsliv:
  • Hur vården faktiskt styrs är inte relevant på vårdgolvet, man vill bara att saker ska fungera. Det viktigaste är att det fungerar för vårdpersonalen på golvet.
  • ”Vi ger inte vård efter behov utan vi ger vård efter kapacitet”.
  • Tjänsteman och vårdpersonal är rädda att göra fel, men finns inget bra ledarskap som kan vägleda administrativ personal och vårdpersonal.
  • Finns risker med en helt statligt styrd vård –> men behöver reformer, mer statlig styrning och RÄTT statlig styrning. Hjälp till enhetlig tolkning tolkar man saker olika i olika regioner så blir det krock.
  • Vi behöver göra saker här och NU, medan vi utreder. Det värsta som kan hända är att en till undersökning kommer behöva tas på exakt samma sak.
 • Nicklas Sandström, regionråd moderaterna Västerbotten:
  • Inte brist på resurser i systemet, utan brist på hur vi nyttjar dem.
  • Pandemin äldreomsorgen är en väsentlig för hälso- och sjukvården. Viktigt att ha med denna i utredningen, men är ett feltänk att de tagit bort det.
  • Måste va olika för att det ska bli lika. Är själv livrädd att någon i Stockholm ska kunna styra vården i Västerbotten. RÄTT styrning, oavsett vem som styr, och hur den styrningen ska se ut är det som ska ligga i fokus.
  • Det är komplext –> handlar inte om ”ja” eller ”nej”, då hade ju allt varit löst redan
  • Vi vet inte vilket vårdutbud vi har, konsumtionsdrivande är faktiskt den enorma kostnaden och som skiljer regioner och kommuner.
  • I Västerbotten: vi försöker samarbeta mellan region och kommun. Det är en utmaning att få ihop denna samverkan med olika budget, huvudmän etc.
  • Måste ha gemensam digital infrastruktur så allt kan fungera och hänga ihop. Det som ska ske nationellt är exempel som 1177, behandlingsutbud, vilka terapier, utfasning av läkemedel etc så det blir jämlikt.

 

Frågor från publik:

 • Finns frågeställningar som är väldigt centrala, GDPR infrastruktur etc. Regioner och kommuner säger olika och dem i vården jobbar i osäkerhet. SKR satte ner foten och sa ”det här gäller”
 • Vad ska man lägga ner om man behöver en statlig styrning? Ska något flyttas/läggas ner för att detta ska fungera?
 • 1) Vi har ett fungerande statligt flöde, många saker som vi tar för givet. 2) I dagens situation har vi 1177 med NDÖ och journal osv, men finns många ojämlikheter i detta system när det gäller information. Oetiskt att vissa regioner väljer att inte skicka upp information, vilket försämrar patienters möjligheter för god vård. Vissa saker borde alltid finnas tillgänglig för alla. 3) Husläkarlösningen är inte alls som tänkt, här har vi individläkare. Husläkarkonceptet fungerar inte i Sverige som tänkt. Du måste vara kvar på en och samma plats och inte flytta om detta ska fungera.
 • Många är positiva till 1177 osv, men många verkar vara emot statlig styrning. Hur går det ihop? Vad är egentligen bra?

1 min till var och en, det här borde vara nationellt styrt:

 • Martin: Nationell högspecialiserad vård.
 • Karin: Kvalitetssystemen
 • Lars-ingvar: Cancerrehabilitering, behöver använda goda lokala exemplen och titta på de nationella bitarna
 • Lena: Rätt statlig styrning ska finnas. Sjukvården är bra för dem som är inne i systemet. Tillgänglighet är viktig och nationell vårdgaranti.
 • Nicklas: Nationell infrastruktur