29 juni

Två seminarier på Strand Hotel, Visby

Strandgatan 34
Lokal: Teatern

 

08.00-09.00 – Onödig administration i vården

Forum för Health Policy presenterar under våren en rapport där syftet är att diskutera varför administrationen i hälso- och sjukvården har ökat så kraftigt och ge konkreta exempel på onödig administration. Rapporten är baserad på inspel från olika personer som arbetar i hälso- och sjukvården, rapporter, utvärderingar, samtal med närmare 100 experter i Forum för Health Policys Hälso- och sjukvårdspodden, 400 bloggartiklar mm. En ofta återkommande reflektion i dessa är en frustration över byråkrati i vården. Under seminariet presenterar Catharina Barkman, kanslichef Forum för Health Policy rapporten och en panel kommenterar.

Panel:
Lars Rocksén, vice ordförande Läkarförbundet
Tomas Block, läkare, Chief Medical Officer, Cambio
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Magnus Röjvall, Regional Medicinsk Chef Capio

09.30-10.30 – Styrning av hälso- och sjukvården, mer eller mindre statlig styrning 

Catharina Barkman presenterar förslag kring styrning i svensk hälso- och sjukvård, framtagna under våren. Panelen kommenterar och diskuterar. Diskussionen i Almedalen är en del i underlaget till ny rapport om styrning som kommer att presenteras i höst. Rapporten tas fram med anledning av aviserad statlig utredning om styrning. Delta i seminariet och var med och påverka förslagen!

Panel:

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland
Nicklas Sandström (M), regionråd i Västerbotten
Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt näringsliv
Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms sjukhem
Lars-Ingvar Johansson, vice ordförande Nätverket mot cancer