26 juni

Två seminarier på Strand Hotel, Visby

Strandgatan 34
Lokal: Teatern

08.15-09.15

Virtuell vård/vård i hemmet

– ett sätt att öka tillgänglighet och patientsäkerhet?

Vi hör dagligen om kompetensbrist, platsbrist, köer och ekonomiska utmaningar i hälso- och sjukvården. Hur kan vi möta utmaningarna i svensk hälso- och sjukvård med bibehållen eller bättre kvalitet och effektivitet? Är virtuell vård och vård i hemmet en del av lösningen?

Forum för Health Policy presenterar ny rapport om Vård i hemmet, skriven av läkaren och forskaren Philip Smith. Efter presentationen följer panelsamtal. I rapporten ges en överblick av olika vårdformer i hemmet idag, både i Sverige och internationellt. Exempel på såväl högakut som lågakut vård i hemmet, tex har Mayo Clinic i många år erbjudit virtuella vårdplatser. Flera studier visar att patienter äter och sover bättre och rör sig mer hemma än på sjukhus och infektionsrisken är lägre hemma än inne på sjukhus.
– Vad säger forskningen och patienterna?
– Vilka hinder och möjligheter finns att skala upp för att klara av utmaningarna idag?
– Hur påverkar detta statlig styrning?

Moderator:
Catharina Barkman, Forum för Health Policy

Presentation rapport:
Philip Smith, läkare, forskare (KI), Medoma

Panel:
Anna Mannfalk (m), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd
Jonas Lindberg (V), regionråd, Region Stockholm
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Henrik Bjärtun, medicinsk chef, Medoma
Anders Ekholm, patientrepresentant och senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier

09.30-10.30

Vi tar tempen på Tidöavtalet – Vad har hänt?

Snart två år har gått sedan Tidöavtalet skrevs under. I avtalet finns många reformer beskrivna som berör hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Hur har det gått?

Paneldiskussion med fokus på hälso- och sjukvård och social omsorg där företrädare från regeringen, organisationer och myndigheter tar tempen på de föreslagna reformerna i Tidöavtalet. Bland annat kommer vi diskutera Vårdansvarskommittén, digital infrastruktur, utbyggd primärvård och skarpare uppföljning/utvärdering av kvalitet och effektivitet.

Moderator: Helena Conning, Forum för Health Policy

Panel:
Lena Furmark, Svenskt Näringsliv
Daniel Forslund, Vårdföretagarna
Anders Ekholm, patientrepresentant och senior rådgivare på Institutet för framtidsstudie
Catharina Barkman, Forum för Health Policy

Mer information om deltagare kommer!