26 juni kl 8:15 10:30

Två seminarier på Strand Hotel, Visby

Strandgatan 34
Lokal: Teatern

08.15-09.15

Virtuell vård/vård i hemmet

– ett sätt att öka tillgänglighet och patientsäkerhet?

 

 

Vi hör dagligen om kompetensbrist, platsbrist, köer och ekonomiska utmaningar i hälso- och sjukvården. Hur kan vi möta utmaningarna i svensk hälso- och sjukvård med bibehållen eller bättre kvalitet och effektivitet? Är virtuell vård och vård i hemmet en del av lösningen?

Forum för Health Policy presenterar ny rapport om Vård i hemmet, skriven av läkaren och forskaren Philip Smith. Efter presentationen följer panelsamtal. I rapporten ges en överblick av olika vårdformer i hemmet idag, både i Sverige och internationellt. Exempel på såväl högakut som lågakut vård i hemmet, tex har Mayo Clinic i många år erbjudit virtuella vårdplatser. Flera studier visar att patienter äter och sover bättre och rör sig mer hemma än på sjukhus och infektionsrisken är lägre hemma än inne på sjukhus.
– Vad säger forskningen och patienterna?
– Vilka hinder och möjligheter finns att skala upp för att klara av utmaningarna idag?
– Hur påverkar detta statlig styrning?

Läs rapporten här >>>

Läs artikel i Läkartidningen här >>>

Panel från vänster:
Moderator: Catharina Barkman, Forum för Health Policy
Anna Liljegren, chefsjuksköterska Medoma AB
Jonas Lindberg (V), regionråd Region Stockholm
Anna Mannfalk (M), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd
Lars-Ingvar Johansson, Vice ordförande och ledamot regeringens patientråd, Nätverket mot cancer
Boel Mörck, digitaliseringsdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Författare till rapport: Philip Smith, läkare, forskare (KI), Medoma

 

09.30-10.30

Vi tar tempen på Tidöavtalet – Vad har hänt?

Snart två år har gått sedan Tidöavtalet skrevs under. I avtalet finns många reformer beskrivna som berör hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Hur har det gått?

Paneldiskussion med fokus på hälso- och sjukvård och social omsorg där företrädare från riksdag, organisationer och vårdgivare tog tempen på de föreslagna reformerna i Tidöavtalet. Bland annat diskuterades:

  • Patientpersepktivet – Är det bättre för patienter och närstående? Vilken påverkan har patienter och närstående?
  • Statlig styrning/Vårdansvarskommittén – kommer det att bli effektivare med mer statlig styrning? 
  • Digital infrastruktur – Hur långt har vi kommit? Utmaningar?
  • Utbyggd primärvård – En stor del i Nära vård – vad händer?
  • Uppföljning/Kvalitet/Effektivitet – Hur vet vi att alla satsningar leder till både ökad kvalitet och effektivare användning av våra resurser? 

Panel från vänster i bild:
Johan Hultberg, Riksdagsledamot, socialutskottet, Moderaterna
Yasmine Bladelius, Riksdagsledamot, socialutskottet, Socialdemokraterna
Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna
Lars-Ingvar Johansson, Vice ordförande och ledamot regeringens patientråd, Nätverket mot cancer
Lena Furmark, Välfärdsexpert, Svenskt Näringsliv

MOderator: Helena Conning, Forum för Health Policy