Big Data, Small Data and My Data
– The Future Role of Patient Information

Fullsatt publik och ett fullspäckat program med många talare! Forum för Health Policys och Myndigheten för Vård och Omsorgsanalys workshop om digital hälsoinformation blev mycket givande. Med Estland som internationellt exempel diskuterades nuvarande och framtida möjligheter, men också risker ur ett integritetsperspektiv, med användningen av digital vårdinformation i svensk hälso- och sjukvård.

Läs vår policy brief från workshopen här

Tid: Onsdag 21 september 2016 kl. 13–17
Plats: Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1K

Program (följ länkarna för att ladda ner presentationerna)

13.00-13.15 Inledning
Thorbjörn Larsson, Fredrik Lennartsson, Catharina Barkman och Richard Saltman

13.15-14.15 Peeter Ross, professor i eHälsa, Tallinn University of Technology
– Digital data driven health care for citizen and physicians – Estonian experience of implementation of nation-wide health information system since 2009
web_48b3513

14.15-14.45 Sara Belfrage, Vårdanalys
– Vad står på spel? En kartläggning över nyttan med individers digitala vårdinformation och risker ur ett integritetsperspektiv

webg48b3518

14.45-15.15 Paus och fika

15.15 -15.25 Katarina Tullstedt, Datainspektionen
– Vården och reglerna om dataskydd

15.25-15.35 Staffan Lindblad, överläkare, professor vid MMC KI
– Hur används digital vårdinformation i forskning och klinisk verksamhet

webg48b3524

15.35 -15.45 Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier
– Framtidens vård och Big Data

webg48b3529

15.45-16.30 Paneldiskussion
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Anne Carlsson, Reumatikerförbundet
Magnus Bjursell, AstraZeneca
Patrik Sundström, SKL

webbimg_0635

16.30-17.00 Kommentarer och återkoppling tillsammans med Peeter Ross

17.00-18.00 Mingel

webg48b3554 webg48b3550 webg48b3535