Idag släpper Forum för Health Policy tillsammans med fil. dr. Marianne Hanning en rapport och skriver i Dagens medicin att:

”Irrationella flöden leder till irrvägar i vården”

Ur debattartikeln:

”Vi har med hjälp av befintliga studier och statistik studerat det vi har kallat ”irrvägar” i vården. Med irrvägar menar vi att vården är ineffektiv i den meningen att patienterna utsätts för onödig väntan, blir hänvisade till fel instans, hamnar ”mellan stolarna”, tvingas upprepa sin sjukdomshistoria, göra om undersökningar eller utsättas för onödiga risker. Särskilt problematiskt blir det för dem som dessutom har felaktig diagnos eller där diagnosen är osäker.

Något som också slagit oss under arbetet med rapporten är att det finns få incitament för att uppmuntra vårdgivare till att ge patienterna så korta och smidiga vårdflöden som möjligt. Irrvägarna i primärvården där utredningarna kan ta många månader kan också bidra till att patienter tröttnar och åker in till akuten.

Samordning och samarbete är honnörsord som ofta uttalas. I rapporten kan vi konstatera att alltför få studier har gjorts av hur olika satsningar påverkat samordning, koordination och information till patienterna och att kunskapen om vårdens flöden och olika vårdförlopp är alltför bristfällig. Detta kan vara en orsak till att svenska patienter fortfarande upplever problem kopplade till bristande information, kontinuitet och långa väntetider.”

Marianne Hanning, fil dr

Catharina Barkman, kanslichef, Forum för Health Policy

Läs hela debattartikeln här >>>

 

 

 

 

 

 

Läs hela rapporten här >>>

Läs replik till inlägg på Dagens Medicin här >>>