Dagens medicin 20201015

Peter Graf och Catharina Barkman:

”Detaljstyrningen av vårdens medarbetare måste minska”

Onödig byråkrati i vården leder till frustration och mindre patienttid, skriver Peter Graf och Catharina Barkman från Forum för health policy.

”Vi föreslår därför följande:

1. Låt den medicinska professionen göra sitt jobb och minska detaljstyrningen. Förbättra styrnings- och ledningssystem med till exempel produktionsplanering och effektiv schemaläggning.

2. Förenkla dokumentationen. Regioner i samarbete med både staten och kommunerna bör analysera och förenkla dokumentation och uppföljning, införa samma dokumentationskrav i hela landet, ställa krav på färre men relevanta uppföljningsmått och undvika dubbelregistreringar.

3. Utveckla intelligenta remitteringssystem som underlättar för både vårdgivare och patienter att både följa och följa upp remisser.

Många läkare och sjuksköterskor vittnar om att coronapandemin har inneburit ett minimum av administration och onödig byråkrati. Denna utveckling är viktig att ta tillvara. Enklare och effektivare administration sparar både lidande och pengar, så låt oss föra en diskussion som inte handlar om mer resurser utan hur vi använder våra gemensamma medel på bästa sätt.

Debattartikeln baseras på rapporten Sjukvården efter corona från Forum för health policy, en oberoende tankesmedja med syfte att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården.

Catharina Barkman, projektledare, Forum för Health Policy.

Peter Graf, ordförande, Forum för Health Policy.

Läs hela artikeln här >>>