Den 15 november diskuterade Forums medlemmar och särskilt inbjudna Den nära vården – vad händer nu? Kvällen syftade till att ge inspel till Anna Nergårdhs utredning om en Samordnad utveckling för god och nära vård. Det blev en mycket innehållsrik kväll med bl.a. inspel från utredaren Göran Stiernstedt,  Anna Ingmanson – chef för avdelningen för Närsjukvård vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och Anne Carlsson – styrelseledamot i Forum för Health Policy. Värd för kvällen var Riksförbundet HjärtLung som inledde med ett kort skådespel om att vara sedd i vården. Diskussionerna från kvällen kommer att sammanställas och publiceras här på hemsidan.

Tid: Torsdag 15 november 2018 kl. 18.00–20.30
Plats: Riksförbundet HjärtLung, Hornsgatan 172

Deltagare

Forum för Health Policy
Peter Graf, ordförande
Anders Morin, vice ordförande
Anne Carlsson, styrelseledamot
Cristin Lind, styrelseledamot
Catharina Barkman, kansli
Anna Forsberg, kansli

Medlemmar
Christine Cars-Ingels, Riksförbundet HjärtLung
Inger Roos, Riksförbundet HjärtLung
Anders Holgersson, Riksförbundet HjärtLung
Margareta Haag, Nätverket mot cancer
Tomas Mattsson, Länsförsäkringar
Richard Grönevall, Carmona
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Mats Eriksson, Reformklubben
Ann Johansson, Vårdförbundet

Särskilt inbjudna
Göran Stiernstedt, utredare
Anna Ingmanson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL
Susanna Lagersten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL
Johan Ericsson, Google Sverige
Efva Lagerstedt, Tiohundra