”Paying hospitals for better performance and higher quality”

Hur kan den specialiserade vårdens ersättningssystem utvecklas för att uppnå bättre resultat och högre kvalitet?

Inledningsanförandet hölls av Dr David Ostrow, President & Chief Executive Officer of Vancouver Coastal Health Authority. David Ostrow har lett ett intressant, långtgående och dynamiskt utvecklingsarbete av ett ersättnings- och styrningssystem som premierar resultat inom sjukhuset.

David Ostrow föreläsning var på temat: Pay for Performance in British Columbia: ”Pay for What You Want, Don’t Pay for What You Don’t Want”.

Presentation från David Ostrow >>


Hur kan patienter och medborgare påverka och styra hälso- och sjukvården?

Denna fråga var utgångspunkten för den presentationen som gavs av Staffan Lindvall, ansvarig bl.a. för SKL:s och Socialdepartementets projekt kring ersättningssystem 2006–2009, Gävleborgs läns landsting, samt Michael Högberg, hälsoekonom och utvecklingsansvarig för ersättningssystem inom Stockholms läns landsting.

Staffan Lindvall och Michael Högberg talade bl.a kring tänkbara strategier utifrån en kunskapsöversikt och gemensam diskussion kring policyalternativen.

Rapport från Staffan Lindvall och Michael Högberg >>

Presentation från Staffan Lindvall och Michael Högberg >>