Shadi Ghorbani, SYLFs avgående ordförande och tillika ST-läkaren i allmänmedicin, berättar om arbetsmiljö, vad Norge gör bra på rehabiliteringsområdet, sanningen om Skånes Digitala Informationsmiljö, varför man som läkare vill ha en läkare som chef och en hel massa annat med fokus på kortare beslut och en lättare skuta att ro.