Läkaren Birger Forsberg, har med en bakgrund i socialmedicinen, sett såväl hela världen i allmänhet liksom Region Stockholm i synnerhet ur folkhälsolinsen. Har dessutom haft förmånen att leda arbetet kring Region Stockholms framtidsplanering vilket ju borgar för ett intressant samtal.