Boel Mörck, digitaliseringsdirektören på Sahlgrenska, med en bakgrund inom reumatologin och med kunskap kring vården i allmänhet och VGR i synnerhet pratar om patientdata, ledarskap inom vården, nya vårdinformationsmiljöer, regionalt kontra nationellt och en hel massa annat.