Att vara hälso- och sjukvårdsdirektör i Sveriges största region under en pandemi är inte en barnlek – men har man Björns sinne för att reflektera kring det finns det uppsidor när man kommer ut på andra sidan! Lyssna på detta samt diskussioner kring lärande, forskning samt tankar kring skillnader mellan privat/offentligt, stort/smått, digitalt/analogt och mycket mer.