Richard Rosenquist Brandell, föreståndaren för Genomic Medicine Sweden, med en bakgrund från Umeå, Uppsala och Stockholm och med genetiken som fokus – ett nyttigt perspektiv på datadelning, genetiken idag och i framtiden, precisionsmedicin, precisionshälsa, precisionsdiagnostik och en massa annat!