Läkarförbundets ordförande, Sofia Rydgren Stale, diskuterar läkaryrket och framtidens patienter utifrån ett antal perspektiv. Vi diskuterar precisionsmedicin, att leva länge, kompetensförsörjning, nära vård, dysfunktionella IT-system och en hel massa annat!