Pontus är läkaren och kirurgen som kombinerar dagens teknik med framtidens och som är både konkret och realistisk i förväntning, risk och möjlighetsanalysen. Vi gräver oss ner i detta spännande område i ett trevligt och kunskapshöjande avsnitt.