Med en bakgrund som ekonom och inom politiken sitter Emma Lennartsson, regiondirektör Region Stockholm, nu som ansvarig för 47 000 anställda och över två miljoner invånare. Vi diskuterar som vanligt de stora frågorna och berör såväl kris, krig och samordning som digitalisering och att ta hand om medarbetarna i regionen.