Mathias Ekman har ett annorlunda perspektiv in på vården än de flesta av våra tidigare gäster, men perspektivet är nog så vidsynt och fullt av tankar på framtidens vård och framtidens sätt att skapa hälsa och patienter som mår bättre!