Från politiken i dåvarande landstinget i Stockholm till att bli en av de högsta rösterna inom den svenska patientföreningsrörelsen och även patientens röst i Forum för Health Policys styrelse – Inger Ros tar uppgiften på allvar och gör det med engagemang och kunskap. Avsnittet andas av just detta – engagemang och kunskap!