Från en digital motor för receptdelning till att jobba med digitala patientfall inom hälso- och sjukvården är steget inte så långt som man kan tro – särskilt när vår gäst är Anna Omstedt, ekonom med ett brinnande driv för förändring och att lösa reella problem. Hälso- och sjukvård från ett annat men väldigt spännande perspektiv än vanligt!

Anna Omstedt, CEO på MedUniverse