Patientprisvinnarna från Astma/Kol-teamet på Capio Orust representeras av just ett team. Johan, Robert och Eva från diskuterar Nära Vård, digitalisering, patientperspektiv och mycket annat – såsom det anstår vinnarna av Forum för health Policys patientpris