Max Herulf, E-hälsomyndighetens chefsläkare, lyfter vikten av mer filosofi i vården och introducerar stadsfilosofen som begrepp – detta i kombination med en aversion mot begreppet digitalisering, en vidsynthet vad gäller hälsa och en vilja att våga leda och våga förändra ger samtalet höjd och hopp om framtiden.