Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola, med 33 år inom Sveriges Hälso- och Sjukvårdssystem har perspektiv både på kunskapsförsörjning, Sverige i en global kontext och innovationsupptag. Vi berör det mesta och försöker att ha utbildningslinsen på mer än vanligt.