Sofia Ernestam, har med en bakgrund i reumatologin och en nyckelposition vad gäller innovationsupptag, samverkan mellan professioner och arbetet med kroniska sjukdomar både kunskapen och höjden för att skapa ett väldigt inspirerande avsnitt – med ett innehåll som spänner sig från kvalitetsregister till patientmakt via såväl bankvärlden som ledarskap.