Hans Dahlgren har en bakgrund från såväl Riksdagen, Praktikertjänst och Läkarförbundet och idag en central roll hos Humana. Vi rör vi oss mellan omsorgen och hälso- och sjukvården med stort fokus på kvalitet, sociala utfallskontrakt, Valencias sjukvårdssystem, nationell LOV och en hel massa annat!