Med en bakgrund både i Lund och i Genomic Medicine Sweden Barncancer rör sig samtalet kring data som flödar, kring att våga röra sig i gråzoner, kring barn med cancer och en massa annat. 

David Gisselsson Nord är professor i molekylär patologi och överläkare i patologi med ansvar för barn- och fosterpatologi i Södra Sjukvårdsregionen. Han är också ordförande i det nationella arbetsutskottet för genetisk sekvensering av barncancer.