Branschorganisationen Sveriges Företagshälsors VD Peter Munck af Rosenschöld diskuterar prevention, hälsosystem, ersättningar, God och Nära vård, screening, pandemi, droger och rehab – med företagshälsovinkeln men med hela systemet i åtanke.