Att starta en digital kvinnohälsa-mottagning i kölvattnet av en podcast av det upplysande slaget och samtidigt ha en bakgrund hos Klarna, Nelly och Check-in ger Ester Cares grundare, Lydia Graflund, både perspektivet utifrån och inifrån vården på samma gång – vilket ger samtalet många intressanta och givande perspektiv.