Nära vård – vad händer?

Sammanfattning Rundabordssamtal Nära vård 19 dec 2022

 

Frukostseminarium om nära vård – endast för medlemmar och forskarnätverk

Klockan: 08:00-09:30

Lokal: LiF, Sveavägen 63 och digitalt via zoom

Medverkande:

  • Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen
  • Ida Nyström/Daniel Zetterberg Vård- och omsorgsanalys
  • Sveriges Kommuner och Regioner

Medlemmar och politiker kommenterar