Årsstämman 2021 har valt ny styrelse. Styrelsen består av:

 • Peter Graf, ordförande
  VD, Tiohundra
 • Anders Morin, vice ordförande
  Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
 • Richard Grönevall, ledamot
  VD, Carmona
 • Livia Holm, ledamot
  Utvecklingschef, KRY
 • Cecilia Karlsson, ledamot 
  Biträdande verksamhetschef, Region Värmland
 • Magnus Lejelöv, ledamot
  Sakkunnig LIF
 • Inger Ros, ledamot
  Ordförande, Riksförbundet HjärtLung

Årsstämman tackar avgående ledamöter, Ann Johansson, Vårdförbundet och Anne Carlsson, Reformklubben för deras engagemang i styrelsen.