Många patienter vittnar om hur de har slussats runt i vården, tvingats upprepa sina sjukdomshistorier och ta samma laboratorietester flera gånger. Patienter upplever sig vara budbärare som tvingas upprepa berättelsen om sina symptom och behandlingshistorik otaliga gånger till olika vårdgivare. Felaktiga eller bristfälliga remisser förlänger inte bara ledtiderna för patienterna, utan de kan också innebära att patienter utsätts för medicinska risker då diagnossättningen fördröjs och behandlingen blir försenad. Hur fungerar egentligen vårdflöden? Det är en ofta bortglömd fråga trots att smidiga vårdflöden kan vara avgörande för ett effektivt resursutnyttjande och framför allt god omvårdnad av patienterna.

Forum för Health Policys rapport ”Irrvägar i vården” av Catharina Barkman och Marianne Hanning diskuterades på ett Rundabordssamtal med medlemmar och forskare.

Läs hela rapporten här >>>