Den 7 september kl 18-19 För våra medlemmar och forskare

Medverkande:

Acko Ankarberg (KD, ordförande i riksdagens Socialutskott) presenterar rapporten ”Århundradets vårdreform” om styrning och ledning

Nils Karlsson/Mattias Lundbeck (författare till Ratiorapporten ”Myten om Centralisering”) kommenterar

Ulrika Winblad, ledamot i Forums forskarnätverk, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, kommenterar

Diskussion: Frågor/kommentarer från deltagarna