31 augusti 2020

Hur ser det ut i OECD och i Sverige. Vad kan vi lära av Coronapandemin?

Hur långt har olika länder kommit i användandet av digitalisering i hälso- och sjukvården? Forum för Health Policy bjöd in Tiago Oliveira Hashigushi, OECD, för att presentera rapporten ”Bringing health care to the patients – an overview of the use of telemedicine in OECD countries” under ett rundabordssamtal på Folkhälsodalen. Han presenterade hur eHälsa används i olika länder, vilka hinder och möjligheter som finns.

Se rundabordssamtalet här:

Rundabordssamtal ”Digital hälso- sjukvård” på Folkhälsodalen

Skärmavbild 2020-08-31 kl. 11.59.13
Huvudtalare Tiago Cravo Oliveira Hashiguchi, OECD,
 inledde rundabordssamtalet med siffror på hur digital hälso- och sjukvård utvecklats sedan pandemin startade. Han påvisade positiva och negativa effekter. Han visade också att de största hindren för att införa digitala lösningar inte ligger i tekniken utan i organisatoriska och/eller kulturella hinder. I pandemins spår visar han på hur snabbt utvecklingen gått, sådant som ansågs vara omöjligt innan har nu kunnat införas. Han visade också att vi behöver se till att användandet blir ändamålsenligt och att vi lär av misstagen.

Skärmavbild 2020-08-31 kl. 11.14.44

Se hela hans presentation här: ForumHealthPolicy_Telemedicine_TCOH_31Aug2020

Här finns länk till Tiago Cravo Oliveira Hashiguchis  rapport https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/bringing-health-care-to-the-patient_8e56ede7-en

Kommentarer:
Ulf Österstad, verksamhetschef BraLiv nära, Region Jönköpings län
 kommenterade rapporten. Han jämförde Sverige med rapporten och konstaterade att vi har en internetmogen befolkning och kommit ganska långt i utvecklingen.
Rickard Grönewall, vd Carmona, påpekade att det är entreprenörer, som han själv, som ska få det att hända och det behövs därför förutsättningar för dem att verka. Det blir viktigt att diskutera hur det ska genomföras – idag är processerna långsamma och svåra att arbeta i.
Mårten Blix, forskare digitalisering, menade att det finns mycket intressant att hitta i rapporterna och att vi behövde hitta sätt att bli bättre på att guida patienter rätt så att vi får ut mer vård för pengarna.
Mattias Millbro, patient Ung med MS, beskrev hur pandemin gjort att många, såväl unga som gamla, börjat använda digitala verktyg och efter detta kommer vi inte kunna gå tillbaka. Verktygen behöver utvecklas tillsammans med patienter och professionen – så nära där de ska användas är bästa stället att utveckla på. Han ville också understryka att det behöver komma till en ständig förbättring av verktygen där patienter och profession hela tiden ska vara med.
Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningsansvarig på KRY, kommenterade att vi behöver utbilda och sprida kunskap om vad digital vård är och hur det fungerar. Vi behöver skapa förutsättningar för att skala upp och erbjuda samma möjlighet för hela Sverige att få digital vård. Det handlar om patientsäkerhet och jämlik vård.
Daniel Forslund, ordförande Beredningen för digitalisering, SKR, lyfte att det finns en hel del barriärer. Vi behöver integrera digital och fysisk vård så att vi kan erbjuda den vård som personen behöver på det sätt som är bäst. Vi behöver utveckla verktyg som fungerar för detta och träna oss att använda dem. I Sverige har vi mycket på plats såsom internetuppkoppling och verktyg men vi har inte regelverk och standardisering på plats.

Tiago Cravo Oliveira Hashiguchi, avslutade seminariet med att poängtera att det nu är viktigt att hålla i så att vi inte missar möjligheten vi har. Vi måste orka ta tag i det som är mindre hett som handlar om organisation, regelverk m.m. för att den vinst vi gjort inte ska gå förlorad.

IMG_3895

Bild: Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningsansvarig på KRY, i förgrunden och på skärm från vänster, högst upp: Tiago Cravo Oliveira Hashiguchi, OECD, Rickard Grönewall, vd Carmona, , Daniel Forslund, ordförande Beredningen för digitalisering, SKR, Georg Engel, Stockholms sjukhem, Peter Graf, Tiohundra, Ulf Österstad, verksamhetschef BraLiv nära, Jönköping, Mattias Millbro, Ung med MS.

_____
Vi vill också rekommendera läsning av Forums tidigare rapport om digitalisering https://healthpolicy.se/wp-content/uploads/2018/11/Vard-online.pdf

 

Program:
Digital hälso- och sjukvård – Hur ser det ut i OECD och i Sverige. Vad kan vi lära av Coronapandemin?
Telemedicine in OECD countries. What can we learn from the Covid 19 pandemic? 
Hur långt har olika länder kommit i användandet av digitalisering i hälso- och sjukvården? Forum för Health Policy har bjudit in Tiego Oliveira Hashigushi, OECD, för att presentera rapporten ”Bringing health care to the patients – an overview of the use of telemedicine in OECD countries” under ett rundabordssamtal. Han kommer genom rapporten presentera hur eHälsa används i olika länder, vilka hinder och möjligheter som finns. Inbjudna gäster kommer lyfta det svenska perspektivet på frågan.

Paneldeltagare:
Tiago Cravo Oliveira Hashiguchi, OECD
Ulf Österstad, verksamhetschef BraLiv nära, Jönköping
Rickard Grönewall, vd Carmona
Mårten Blix, forskare digitalisering
Mattias Millbro, patient Ung med MS
Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningsansvarig på KRY
Daniel Forslund, ordförande Beredningen för digitalisering, SKR
Peter Graf, ordförande i Forum för Health Policy, tillika vd för vård- och omsorgsbolaget Tiohundra
Moderator: Catharina Barkman, Project Director, Forum för Health Policy

Rundabordssamtalet var en del av:

 Skärmavbild 2020-08-19 kl. 23.27.13

Folkhälsodalen 31 augusti och 1 september

Sveriges nya sjukvårdspolitiska arena. Ett två dagar digifysiskt forum där politiker, patienter, beslutsfattare och profession diskuterar utmaningar och genererar idéer för en svensk sjukvård tillbaka i världsklass.