Forum för Health Policy anordnade i november en studieresa till Amsterdam för besök till Försäkringsbolaget Zilveren Kruis, det så kallade ”virtual care centrat” KSYOS och Radboud University Medical Center.  Nederländernas (NL) vård- och omsorgssystem är intressant ur flera olika aspekter. NL ligger ofta i topp i olika internationella rankinglistor för vård och omsorg, både vad gäller kvalitets- indikatorer/resultat och innovation. I NL finns dessutom knappt några vårdköer och de är betydligt bättre på samordning och koordinering jämfört med Sverige. Den nederländska vården och omsorgen finansieras med obligatoriska försäkringar. I NL bedrivs flera spännande projekt med patienten i fokus, inom såväl vård- som omsorgssektorn. Syftet med studieresan var att lära av Nederländernas erfarenheter inom hälso- och sjukvården, främst när det gäller innovation och utveckling.

Nedan beskrivs delegationens inspirerande och lärorika program i Amsterdam samt talare:

Torsdagen den 7 november

Zilveren Kruis är ett av Nederländernas större försäkringsbolag. Under förmiddagen fick vi dels en övergripande introduktion till det holländska hälso- och sjukvårdssystemet, dels en insyn i försäkringsbolagets strategiska arbete med innovation och utveckling. Två representanter från holländska ministeriet för hälsa, välfärd och idrott presenterade utmaningar och framgångsexempel i NLs vård- och omsorgssystem, hur de hanterar de kommande demografiska utmaningarna och hinder och möjligheter för innovation.

  • Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategie & Business Development, Zilveren Kruis
  • Gerlinde Holweg, Senior Advisor, Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport
  • Marcel Floor, program manager för eHealth without borders på Ministry of Health, Welfare and Sport

På eftermiddagen besökte vi KSYOS, ett sk. “virtual care center” som erbjuder tjänster som underlättar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter och förbättrar vårdflödet, främst i syfte att öka effektiviteten i primärvården. I stor utsträckning görs detta genom digitala verktyg inom områden som kardiologi, mental hälsa, dermatologi och oftalmologi. I Ksyos nätverk ingår över 13 000 specialister och allmänläkare och varje år behandlas över 250 000 patienter via Ksyos tjänster.

Kyos

  • Leonard Witkamp, Director Ksyos
  • Jiska de Wit, Chief Design Officer Ksyos

På kvällen åt vi en gemensam middag tillsammans med Tijn Rademakers och
Jesper Spoelder från företaget WatchYourMeds. WatchYourMeds är en startup som tillgängliggör och förenklar patientinformation genom videos. Tjänsten är upphandlad av hälsoministeriet. Middagsdiskussionen berörde bland annat hinder för innovation i vård och omsorg.

Fredagen den 8 november

 Radboud University fick vi under förmiddagen bland annat höra om deras nya program för läkarstudenter ”Bring Your Own Patient” (BYOP) och Student meet Patient (SmP), som innebär att studenterna genom hela utbildningen får följa en anhörig eller närstående som har frekvent kontakt med vården, för att öka förståelsen för patientens perspektiv. Förmiddagen innehåller också ett besökt till Radboud University Hospital.

Vi bjöds på god lunch från sjukhuset enligt FoodforCare konceptet. Det innebär att patienterna erbjuds mat i mindre portioner sju gånger om dagen som serveras med fin uppläggning och porslin. Hanteringen har lett till att patienterna äter mer och mår bättre, matsvinnet har minskat och samtidigt är patienterna mer nöjda med maten. Vi fick även lyssna till flera presentationer kring innovationer på sjukhuset kopplat till monitorering och framtida patientrum.

Lunch

Under eftermiddagen förflyttade vi oss till Radboud University Medical Center för att lära och se hur de designat patientrum inför kommande sjukhusbyggnation.

Patientrum

Allt var noga genomtänkt på patientens rum. Lampor tänds kring golvet när patienten reser sig upp från sängen i syfte att undvika fallskador och stora bildskärmar finns på väggen både för att stimulera till fysisk aktivitet med spel och träning men även för kommunikation med anhöriga etc.

Några av de tiotal personer som guidade oss under dagen:

  • Jan Jaap Schmitz, Hosital Officer, Radboud University
  • Martijn de Groot, REshape (Innovation Space) Health Innovation
  • Jaap Buis, Logistics & Services, FoodforCare with explanation
  • Harry van Goor, Internal Medicine, Radboud University Medical Center

Björn Arvidsson, en av deltagarna på resan, uttrycker sina reflektioner från resan på följande sätt:

Förmågan att se möjligheter i osäkerheten
Förmånen att resa med Forum för Health Policy till Nederländerna 7-8 november innebar nya insikter, kopplade till en bekant kontext som gav mig en bild av hur utvecklingen där utförs med en tydlig avsikt och självkänsla som vi saknar i Sverige.

Sverige och Nederländerna är på många sätt jämförbara; solidariska, sekulariserade och med fokus på välfärd, tolerans och jämlikhet. Men självklart finns massor av olikheter – inte minst i utförande och självinsikt.

Både Sverige och Nederländerna drog fördelar av Hansan under senmedeltiden, där handeln mellan städerna i Östersjön och Nordsjön gav tillgång till utbyten, ekonomisk tillväxt och en delaktighet som visade hur de yttre faktorerna har en starkare påverkan på de mindre systemen.

Just Amsterdam tjugodubblade sin befolkning mellan 1400- och 1600-talet och de växte till att bli den fjärde största staden i världen efter London, Paris och Neapel, samt Europas rikaste. Under tiden då Hansan gick under av sin geografiska begränsning valde Nederländerna att utforska och växla upp sina handelsambitioner längre bort i världen genom resor till Indonesien, Brasilien, Nordamerika och Afrika.

Tydligt under våra möten med de generösa organisationer och personer som öppet förklarade sina avsikter till utveckling i en innovationskontext, var att de genom sitt handelmanna-arv fortfarande förstår värdet av att vara en del av ett större community, och samtidigt ödmjuka för hur de yttre krafterna gör den inhemska marknadens suboptimering försumbar i den större kontexten.

Innovation och förnyelse frodas med optimism, föreställning om önskat läge och beslutsfattande – samt att tydligt definiera de problem som ska lösas. Det var väl Einstein som deklarerade att om han fick en timme på sig att lösa en utmaning så skulle han spendera 50 minuter på att först definiera problemet och bara 10 minuter på att formulera lösningen.

Med rätt fokus och en självinsikt i våra egna kvaliteter har vi större möjligheter att skapa något som både ger värde och är unikt.

Det kanske svåraste att förhålla sig till för varje organisation är balansen mellan våra insatser i vad vi behöver producera i förhållande till våra behov att förnya. Där fastnar vi för ofta i diskussion om mod eller risktagande, men som en klok person en gång sa till mig så “när vi vet vad som verkligen måste göras, behöver vi inget mod.”
Vidare handlar framgång mycket om tajming. Inte direkt som en ursäkt för varför man inte lyckades – då man uppenbarligen i egen utsago var för tidig med sin produkt, eller alldeles för sen – utan mer i vår förmåga att anpassa beslutsfrekvensen med reformnödvändighetsfrekvensen.

En viss känsla av nödvändighet och hur brist på resurser skulle driva förändring framkom i dialog, men den stora skillnaden jag erinrade mig var förmågan att vara proaktiv. Vi upplever just nu en omfattande förändringshastighet och en hämmad framsyn när framtidsdimman smyger in i vårt strategiska periskop. Det resulterar ofta i att vi triangulerar hur olika intressenter vill att vi ska reagera istället för hur vi med avsikt och självkänsla kan driva vår ambition i den riktning vi anser vara rätt.

Här ligger den största inspirationen för mig från dessa två dagar av nya perspektiv och progressiva försök att ligga steget före. Hur förkroppsligar vi nya innovationer ur vår självkänsla istället för att förlamas av förväntningarna?

Följande personer var med på resan:
Björn Arvidsson, Verksamhetsledare Uppsala BIO
Catharina Barkman, Project Director Forum för Health Policy
Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy och VD Tiohundra
Livia Holm, Policy- och utvecklingschef Kry (medlem i Forum för Health Policy)
Cecilia Karlsson, Digitaliseringsstrateg Region Värmland
Magnus Lejelöv, Director Key Account Managers Strategic Accounts, MSD (medlem i Forum för Health Policy)
Anders Morin, Ansvarig för Välfärdspolitiska frågor Svenskt Näringsliv, vice ordförande Forum (medlem i Forum för Health Policy)
Mari Månsson, Koordinator Forum för Health Policy
Marianne Reimers, chefläkare Stockholms Sjukhem (medlem i Forum för Health Policy)
Kristina Ström Olsson, Head of Public Affairs och hälsostrateg Länsförsäkringar (medlem i Forum för Health Policy)
Joakim Ramsberg, Health Policy Expert Myndigheten för Vårdanalys (medlem i Forum för Health Policys forskarnätverk)