Kunskap ger trygghet

Kunskap ger trygghet

Den 19 december arrangerar Forum ett frukostseminarium om Digitalisering i vården. Där kommer vi tillsammans med forskare, politiker och patientrepresentanter diskutera hur de digitala verktygen bör utformas för att verkligen bli ett stöd för patienterna. I dagens...
Hur målen skapas påverkar resultatet

Hur målen skapas påverkar resultatet

Om vi inte vet vilka mål vi ska jobba mot hur kan vi då få till ett bra resultat och en spännande arbetsmiljö? I sjukvården är det alltför vanligt att medarbetarna upplever stora brister när det gäller mål. Forskningen visar att tydliga mål i sig skapar en motivation...
Ung med kronisk sjukdom – bakom patienten finns en person

Ung med kronisk sjukdom – bakom patienten finns en person

I förra veckans blogginlägg lyftes vikten av partnerskap med patienten, inte bara för bättre kvalitet och hälsa utan också för minskade kostnader och ökad arbetsglädje för personalen. Forum har tidigare på olika sätt lyft ungas syn på vården och i veckans blogginlägg...