Hög tid för partnerskap med patienterna

Hög tid för partnerskap med patienterna

I slutet av sommaren höll Forum för Health Policy ett rundabordssamtal på temat användarcentrering och tjänstedesign. Under kvällen, som medlemmar, utvalda forskare och patientrepresentanter deltog i, framkom ett antal rekommendationer för en mer användarcentrerad...
Ohälsan i Europa  – vad gör vi?

Ohälsan i Europa  – vad gör vi?

Förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan är ett viktigt område för Forum för Health Policy. Vi har på olika sätt lyft vikten av det preventiva arbetet, inte minst genom tidigare blogginlägg på temat.  Nästa vecka kommer ett par tusen experter till Stockholm...
Konsten att lura dig till en onödig och dyr hälsoundersökning

Konsten att lura dig till en onödig och dyr hälsoundersökning

Idag erbjuds allmänna hälsoundersökningar utanför den landstingsfinansierade vården, något som skapat mycket debatt. Kan de bidra till prevention och lägre kostnader eller skapar de tvärtom högre kostnader och ökad hälso-oro? I dagens blogginlägg reflekterar Henrik...
Ordnat införande och ordnad utmönstring…

Ordnat införande och ordnad utmönstring…

Gränserna för vad vården kan behandla flyttas hela tiden framåt. Samtidigt är vårdens resurser begränsade, vilket kan hindra att nya metoder används och sprids. Kan ny kunskap och nya behandlingsmetoder, i likhet med den process som används för nya läkemedel,...