Dags för en kontinuitetsmiljard?

Dags för en kontinuitetsmiljard?

Under hösten kommer Forum att lägga fortsatt fokus på effektivitetsfrågan i vård och omsorg. Bland annat genom en workshop som arrangeras i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare. I internationella jämförelser ligger dessa länder i topp...