”Team i sjukvården, hur kan de fungera bra?”

Internationell expert

17f4bfe282bb50ea7270474e0984eab2

Professor Louise Lemieux-Charles, Department of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto.

Presentation från Louise Lemieux-Charles >>


Svenska experter

c679ad5e4896c1387a149f6ae8a5964d ae40f8175295011c848d543ececea7d3

David Bergman och Ulrica von Thiele Schwarz, Medical Management Centre, Karolinska Institutet.

Rapport från David Bergman och Ulrica von Thiele Schwarz >>

Presentation från David Bergman och Ulrica von Thiele

Kommentarer

Marie Wedin, Ordförande Sveriges Läkarförbund
Ulla Jordán, Ordförande Vårdförbundet Sörmland
Peter Daneryd, Executive director Ernst & Young AB


Inledningsvis föreläste professor Louise Lemieux-Charles från University of Toronto kring ”How can health care teams work more effectively?”.

Med dr David Bergman och Fil dr Ulrica von Thiele Schwarz presenterade därefter delar ur sin kunskapsöversikt ”Ledarskap och teamkompetens i hälso- och sjukvården”.

Dessa båda inledande föredrag gav deltagarna en bild av hur synen på teams betydelse historiskt sett samt belysande av frågeställningen ”Vad krävs för att föra utvecklingen av teamkompetens och ledarskap framåt?”

Ett par praktiska exempel på metoder för att införa team gav ett utmärkt inspel till de tre kommentatorerna. De gav sina perspektiv på betydelsen av team utifrån sina erfarenheter från såväl vården som näringslivet.

7-nov-marie 7-nov-ulla-jordn 7-nov-peter

Maria Wedin, Ulla Jordán och Peter Daneryd